Hantverkare - Allt beträffande HantverkareSnickarsnack

Snickare har många ord som inte är helt enkelt att förstå för lekmannen, så kallat snickarsnack. Många av orden är gamla men utvecklingen är gjort att även nya verktyg till kommer varje år. Här får de lite av snickarsnacket:

 • Bits - Löstagbara metalbitar som sätts längst ut på skruvmejseln eller skruvdragaren som anpassas till den skruv som ska skruvas i.
 • Bjälke - Mycket kraftigt virke som ligger horisontellt och har en bärande funktion.
 • Bjälklag - Ett antal bjälkar i under golvet på 30 eller 60 cm mellanrum.
 • Bröstpanel - En vägg som har vertikal panel från golvet upp till cirka 90-110 cm höjd.
 • Bärlina - En kraftig regel som används ofta för att bära upp övriga reglar i syfte att öka stabiliteten i bjälklaget.
 • Cang - Slang för centimeter.
 • Dikt an - Placera någon ting direkt på utan mellanrum.
 • Drevremsa - Isolering som petas in som isolering mellan fönster och huset under fodret. Kan även vara mellan dörr och hus.
 • Dymling - Kraftig träplugg som används för att fästa reglar, vanligt i timrade hus.
 • Foga - Att fylla igen luftgapet mellan två delar, t.ex. i badrum.
 • Fogis - Slang för fogsvans.
 • Foder - Den trälist som täcker mellanrummet mellan fönster alternativt dörr och huset.
 • Gera - Snedsågning av lister för att minska mellanrummet mellan lister. Vanligt är att gera 45°.
 • Hammarband - Takstolsstöd.


 • Katt - Pinne som ger avståndsguidning för att sätta läkt på tak.
 • Kortling - Träregel som sätts bakom material som är svåra att skruva i för att enkelt kunna sätta upp tyngre föremål. Vanliga i badrum om gipsväggar används.
 • Kvartsstav - en list som används för att täcka in exempelvis hörn
 • Läkt - Tunnare virke som är klenare än en regel.
 • Nägla - Äldre slang för att spika
 • Plank - Virke som brukar vara minst 170 mm i bredd.
 • Regel - Normalt virke som är 45 x 45 mm.
 • Skråa - Spika i spiken eller borra in skruven snett i en regel.
 • Snörslå - Snöre märkt med färgad krita för att kunna dra helt raka streck över långa avstånd.
 • Smyg - Fördjupningen vid dörrar och fönster.
 • Spackla - Fylla ut hålrum och ojämnheter på en vägg eller i ett golv.
 • Sträva - Virke som korsslås för att en konstruktion ska bli stabil.
 • Syll - En bräda på en betongplatta på vilken väggen står.
 • Tass - Del av takstol som sticker ut utanför väggarna.
 • Taknock - Högst upp på taket eller takstolen.
 • Takstol - De byggelement som skapar stommen i taket.
 • Tum - Ett längdmått på 25.4 mm som används enbart för att ange tvärsnittsdimensioner på virke.
 • Trossbotten - Ofta brädor som håller upp isoleringen i ett golv.