Hantverkare - Allt beträffande Hantverkare







Lärling inom Hantverk

Hantverkslärling

Tidigare började alla blivande hantverkare som lärling hos en mästare. I Sverige styrdes lärlingsutbildningen av de olika yrkenas skråordningar. Skråordning från 1720 styrde att alla lärlingar skulle vara pojkar och vara fyllda 14 år samt att lärotiden var från tre till fem år. Ett annat krav var att inga oäktingar fick bli lärlingar

En lärling bodde oftast hemma hos mästaren som en gratis hjälp det som hade med yrket att göra eller till något hushållsarbete. En hantverkslärling fick mycket lite, om något, i ersättning. Ibland kunde en lärling få lite ersättning men i vissa fall fick lärlingen betala lärpeng till mästaren.



Det finns väldigt många yrken som man kan bli lärling i. Ofta kan lärligen även få lite betalt under lärlingstiden.

I Tyskland är lärlingssystemet mycket utvecklat och många personer kommer in på arbetsmarknaden på detta sätt.