Hantverkare - Allt beträffande Hantverkare
Hantverkare

Mer om Hantverkare

Det existerar väldigt många olika hantverkare och hantverksyrken. Det finns totalt över 300 hantverksyrken som har aktiva yrkesutövare i Sverige. Definitionen på en hantverkare är en person som använder händerna har för att skapa något bestående.

Hantverkare delas in i olika kategorier:

  • Bygghantverkare som kan vara elektriker, rörmokare och snickare
  • Konsthantverkare t.ex. guldsmeder,
  • Direkt hantverk så som smed, trähantverkare, glasblåsare
  • Framställningshantverk som kan vara kolare, repslagare, stenbrytare
  • Verktygshantverk som till exempel knivmakare


Hantverkares utveckling

En hantverkares utveckling tidigare gick genom ett tydligt definierat system som bestämdes av respektive hantverks skråväsende. En hantverkare började alltid som lärling i 3-5 år för att sedan avge gesällprov.

Som gesäll verkade han i minst 3 år och till dess att gesällen uppnått mycket god hantverkskompetens inom yrket. Gesällen kunde senare avlägga ett mästarprov för att bli mästare.

Hantverkare på landsbygden

Bild på Hantverkare

Hantverk och handel bedrevs endast i städerna och var inte tillåtet på landsbygden. Bönderna bedrev självklart många former av hantverk trots detta men det kunna inte idka handel med de hantverk som de åstadkom. Hantverket var därför riktat mest för husbehov och viss byteshandel inom grannskapet och handel i mindre omfattning på t.ex. marknader av saluslöjd.

På slutat 1600-talet tillåts några typer av hantverkare inom de mest efterfrågade yrkeskategorierna att starta verksamhet på landsbyggden som t.ex. skomakare, skräddare och smeder. Dessa s.k. sockenhantverkare hade endast rätt att verka och sälja varor inom den socken som det var verksamma. Sockenhantverkarna, kallades även gärningsmän, var inte tvungna att tillhöra något skrå och inga krav på gesäll eller mästarbrev fanns. Dessa hantverkare kunna åka runt bland de större gårdarna och utföra sina hantverk med hjälp av böndernas råmaterial som tyger och skinn. Främst bestod betalningen i naturaförmåner som mat och boende men viss penning ersättning förekom.

Adelsmännen hade rätt att anställa flera typer av hantverkare som endast arbetade för adelsmannen.