Hantverkare - Allt beträffande HantverkareSnickarskämt

Snickare har i allmänhet en trevlig och skämtsam attityd och chargong vilket har gett upphov till många skämt. Några av de vanligare är:

  • Snickaren har rakvatten i vattenpasset.
  • Snickaren bad lärlingen hämta ögonmåttet i lådan.
  • Snickaren bad praktikanten att leta reda på synvinkeln.
  • - Nej inte den skruvmejseln, sa snickaren, det ska vara den för vänsterhänta!
  • Jag kände igen att han var snickare, för det sågs på`n.


Synvinkeln är den vinkeln man ser saker från, bildligt talat