Hantverkare - Allt beträffande HantverkareGesäll

Gesäll Hantverk

Efter en hantverkares lärlingstiden blev lärlingarna så kallade gesäller som också kallades svenner. Benämningen Gesäll kommer från det tyska ordet geselle som betyder, rumskamrat.

För att bli gesäll krävs att lärlingen genomför ett s.k. gesällprov i vilket lärlingen, gesällaspiranten, ska tillverka någon för att visa sin färdighet inom området, t.ex. tillverka ett guldsmycke eller musikinstrument.

Resultatet av hantverkarens gesällprovet bedömdes av flera mästare och det tillverkade föremålet måste godkännas för att lärlingen ska bli en gesäll. Ett godkänt gesällprov följdes av en rituell invigningsceremoni och lärlingen fick ett gesällbrev för bevis på sin yrkesskicklighet.

Som godkänd gesäll blev man avlönad arbetskraft hos en mästare. Även som gesäll bodde man i mästarens hushåll och en gesäll var nästan alltid ogift.

Gesäller gav sig ofta efter en tid ut på s.k. gesällvandringar vilket innebär att de flyttade runt mellan olika mästare för att lära sig hantverket ännu bättre och inspireras av flera mästare. Gesällerna gav sig ofta ut även utomlands och det engelska ordet för gesäll är journeyman vilket betyder vandrare.Gesällbrev i Sverige idag

Efter att man genomför en utbildning inom ett hantverksyrke idag kan an visa sin yrkesskicklighet genom ett gesällprov. Totalt utfärdades det knapp 1000 gesällbrev varje år i Sverige där frisörer och målare är det vanligaste yrkeskategorierna. Gesällbreven handhas av Sveriges Hantverksråd i Leksand och delas ofta ut årligen vid evenemang som anordnas inom yrkesgruppen.

Gesällbrevet kompletteras med ett inplastat kort som på flera språk bekräftar din kompetens inom hantverket och du kan kalla dig legitimerad hantverkare. Detta tillsammans med gesällbrevet ger dig bra möjligheter till bra arbeten inom ditt yrke, både utomlands eller i Sverige. För att kunna få ett gesällbrev skall följande villkor vara uppfyllda:

Hantverksgesäll
  • Genomför utbildning inom hantverksyrket.
  • Uppfylla branschens krav på yrkeskunnande inom hantverket.
  • Kunna bevisa sitt yrkeskunnande med ett arbetsprov - gesällprov.
  • Betala knappt 1000 kr för Gesällbrevet.